Kandavas deju skola

Informācija, mācību gadu noslēdzot.

12.05.2020

Labdien! Šodien pedagoģiskās padomes sēdē tika lemti jautājumi par macību gada nobeigumu attālināti un 6. profesionālās klases eksāmenu pieņemšanu. Tālāk sekos izraksti no sēdes protokola:

Pamatojoties uz I. Cīrules un S. Grinbergas izliktajām atzīmēm 2. semestrī,  tiek nolemts pielaist pie nobeiguma eksāmeniem attiecīgas 6. klases audzēkņus:

Babri Kati ,Bērziņu Madarau, Bružu Martu, Dižbiti Renāti, Ezerkalnu Elgaru ,Fursu Felicitu, Jefremovu Magnusu Jāni, Prātiņu Heindriju Ingu, Sasniku Jūliju, Šimkēvicu Artu, Šmēlu Martu Luīzi.

 

Mūsdienu dejas eksāmens 14.un 21. 05. plkst. 18.00.tiešsaistes veidā.  Eksāmenu vada pedagogs Sonora Grinberga,

Klasiskās dejas eksāmens – tiek izsūtīta saite uz klasiskās dejas stundu, tiek gaidīta atgriezeniskā saite no bērniem līdz 22. maijam plkst.17.00 skolotājas Cīrules e-pastā vai whatsapp saitē. Vērtējumu izliek pedagogs I. Cīrule līdz 26. maijam e-klasē

 

Tiem audzēkņiem, kuriem nav iespējas mājās eksāmenu nofilmēt, tiks dota iespēja nofilmēt klasikas stundu – eksāmenu balet zālē, ievērojot visus drošības noteikumus 20. un 21. maijā plkst.17 00, iepriekš piesakoties pie Eimanes.

 

Liecības no 1.-5. profesionālās ievirzes klasei tiks sakārtotas e- klasē un ar tām varēs iepazīties elektroniski savā e- klases pastā.

Jauno audzēkņu uzņemšana notiks augusta mēnesī.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību tiks izsniegtas 1. septembrī svinīgā skolas pasākumā, ja valstī tiks atcelti krīzes situācijas noteikumi.

Tērpi skolā tiks pieņemti 28. maijā plkst 18.00 -20.00 pirmsskolas grupām, sagatavošanas grupai un 1.-3. klašu grupai. 29. maijā plkst.18.00-20.00 4.-5. klašu grupai, 6.-7. klašu grupai un 8.-9. klašu grupai, kā arī vecākai grupai.

Neskaidrības gadījumā zvanīt direktorei 29407710