Kandavas deju skola

Izmaiņas Kandavas Deju skolas nodarbību grafikā

31.10.2018

Sakarā ar Deju skolas vadītājas Andras Eimanes un skolotājas Ineses Cīrules veselības problēmām, skolā uz kādu laiku tiek ieviestas

 izmaiņas nodarbību grafikā no 5.- 16.novembrim

(Lūdzu sekojiet līdzi izmaiņām)

Pirmdiena
3.-4.kl. gr. meitenes         14.45- 15.45                             Sonora
7.-8.kl. grupa                  16.00- 17.15                             Sonora
1.-2.pirmsskola               17.15- 18.00                             Solvita
Sagatavošanas gr.            17.30- 18.00                             Sonora
Sagatavošanas gr.            18.10- 19.00                             Solvita
9.-12.kl. grupa                18.00- 19.10                             Sonora

Otrdiena Nodarbības tikai pie Sonoras
1.profesionālā       14.00- 14.40                            
3.-4.kl.grupa         14.45- 15.45         
5.-6.kl.grupa         15.55- 17.00         
7.-8.kl.grupa         17.10- 18.20         
9.-12.kl.grupa        18.30- 20.10

Trešdiena
5.-6.kl.grupa                   16.00- 17.00                   Solvita
1.-2. pirmsskolas gr.        17.15- 18.00                   Solvita
Sagatavošanas grupa       18.10- 19.10                   Solvita

Ceturtdiena
3.-4.kl.grupa          14.45- 15.45          pie Solvitas
3.-4.kl.grupa         15.50- 16.50          pie Sonoras
5.-6.kl.grupa         15.50- 16.50          pie Solvitas
5.-6.kl.grupa         16.55- 17.55          pie Sonoras
7.-8.kl.grupa          16.55- 17.55          pie Solvitas
7.-8.kl.grupa          18.00- 19.00          pie Sonoras
6.prof. grupa         17.50- 18.50          pie Daigas
9.-12.kl.grupa        19.05- 20.30          pie Sonoras

19.novembris visiem brīvs !

Ja rodas jautājumi zvaniet  skolotājai Solvitai Jansonei  26467736