Drukas resursa adrese: http://kandavasdejuskola.lv/aktualitates/kandavas_deju_skolas_maksajumu_rekviziti
Drukas datums: 22:53:08 24.09.2018

Kandavas Deju skolas maksājumu rekvizīti 08.09.2015

Kandavas novada Izglītības pārvalde

Zīļu iela 2, Kandava

Reģ. Nr. 90009230143

SEB banka UNLALV2X

LV86 UNLA 0050 0150 3032 6