Kandavas deju skola

Stundu saraksts 2017/2018.m.g. PROJEKTS29.05.2017

STUNDU, NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018.        PROJEKTS

PIRMDIENA

14.30 – 15.30                1.prof. iev. klase                                 klasika                         Inese               

15.40 – 16.50                4.prof. iev. klase                                 klasika                         Inese               

16.55 – 17.55                6. – 7. klašu gr.                                   latv. deja

17.15 – 17.45                1. pirmsskolas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

17.15 – 17.45                2. pirmsskolas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

18.05 – 18.55                sagatavošanas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

18.00 – 20.10                5. prof. iev. klase                                klasika , latv. deja                   Inese               

OTRDIENA

14. 45 – 15.45               2. – 3. klašu gr.                                               mūsd. deja                  Sonora

15.50 – 16.50                2. – 3. klašu gr.(1. un 2. prof. iev. kl.)            latv. deja                     Inese

15.55 – 16.55                4. – 5.klašu gr.                                                mūsd. deja                  Sonora

17.00 – 18.10                3. prof. iev. klase                                            klasika                         Inese   

17.05 – 18.05                6. -7. klašu gr.(4. prof. iev. kl.)                       mūsd. deja                  Sonora

18.10 – 19.00                4. prof. iev. klase                                            raksturdeja                 Inese

18.15 – 20.00                lielās meitenes(5. prof. iev. kl.)                     mūsd. deja                  Sonora

TREŠDIENA

14.40 – 16.00                2. prof. iev. klase                                            klasika, vēst.d.            Inese

16.10 – 17.10                4. – 5.klašu gr.(3.prof.iev. kl.)                        latv. deja.                    Inese

17.15 – 18.05                4. prof .iev. klase                                            rakst. deja                   Inese

17.15 – 17.45                1. pirmsskolas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

17.15 – 17.45                2. pirmsskolas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

18.05 – 18.55                sagatavošanas gr.                               latv. deja, ritm.          Solvita, Andra

  • 1., 2. un 3. prof. ievirzes klasei mūzikas teorija katra mēneša 1. trešdienā

CETURTDIENA

14.45 – 15.45                2. – 3. klašu gr.(1. un 2. prof. iev. kl.)            latv. deja                     Inese

15.50 – 16.50                4. – 5.klašu gr.                                                mūsd. deja                  Sonora

15.50 – 16.50                6. -7. klašu gr.(4. prof. iev. kl.)                         latv. deja

16.55 – 17.55                6. -7. klašu gr.(4. prof. iev. kl.)                       mūsd. deja                  Sonora

16.55 – 17.55                5. prof. iev. klase                                            rakst.deja                    Inese

18.00 – 19.30                lielās meitenes(5. prof. iev. kl.)                     mūsd. deja                  Sonora

PIEKTDIENA

Teorētiskās nodarbības  3., 4. un 5. profesionālās ievirzes klasēm.