Kandavas deju skola

Kārtība izglītības procesa organizēšanai , ierobežojot Covid -19 infekcijas izplatību izglītības iestādē.

03.09.2020