Kandavas deju skola

Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu07.02.2018