Kandavas deju skola

Skolas vecāku padome

08.09.2021

Jau visus iepriekšējos gadus skolā darbojās skolas vecāku padome, kas veica dažādas saziņas un padomdevēja funkcijas.

Šajā mācību gadā skolā pārvelēta vecāku padome - pa pārstāvim no katras zudzēkņu grupas. 8. septembrī notika pirmā šī sastāva sēde, kurā apstiprināja jauno padomes reglamentu ( skat. dokumentos) un ievēlēja jaunu padomes priekšsēdētāju - Viju Zandbergu. 

Padomes sastāvs:

Zane Šteinberga ( 1. prof klases pārstāvis)

Maija Kesenfelde (2. prof klases pārstāvis)

Vija Zandberga ( 3. prof klases pārstāvis)

Edīte Fursa ( 4.-5. prof. klašu pārstāvis)

Ilze Dravniece ( 6. prof. klases pārstāvis un 2. pirmsskolas grupa)

Aivars Jēcis ( 7. prof. klases pārstāvis)

Eka Svarkovska ( 1. pirmsskolas grupa)

Kristēne Endzele (sagatavošanas grupa)

Uz sadarbību!