Kandavas deju skola

Starptautiskā dejas diena

29.04.2019

29. aprīlis kopš 1982. gada pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes (International Dance Council – CID) iniciatīvas tiek atzīmēts kā Starptautiskā dejas diena. Deja ir universāla valoda. Tā ir atslēga, kas atver ikvienas durvis, ļaujot iepazīt citas valstis, citas tautas, cilvēkus un kultūras. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci. Deja ir vistiešākais un efektīvākais veids, kā iedzīvināt demokrātijas idejas sabiedrībā – izpausmes brīvības un vienlīdzības principos. Ir vērts aizdomāties par dejas terapeitiskajām īpašībām un arvien aktīvāk interesēties par dejas terapiju, jo deja spēj dziedēt gan fiziski, gan emocionāli. 
Uzlūdz dāmas, uzlūdz kungi - dejo visi, lai priecīgs nedēļas sākums - valša ritmā vai enerģiskā galopā!